Εν Πλήρη Ελευθερία, ως Δώρο Θεού, Καλούμαστε προς Επιλογή Ζωής.

Χριστός Ανέστη. 

Ο Πανάγαθος Θεός μας Έπλασε και μας έδωσε Αγαθή Πνοή, ώστε Θεούμενοι να Ζήσουμε Αιωνίως Μαζί Του.

Το Προπατορικό αμάρτημα, μας "Προικίζει" με την Γνώση του Καλού και του Κακού.

Ο Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός, με την Πορεία Του και την Θυσία Του, μας καλεί να διαλέξουμε με Πλήρη Ελευθερία, μεταξύ Κακού, Καλού και Αγαθού.

Ιδού Λοιπόν Καιρός Επιλογών.

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.

 "Στοχασμοί".
Ιθυπόρος 2024

Σχόλια