Ο Θεός Είναι Ασύγκριτος.


 📚 Όταν κάποιος άλλος, συνδέεται με τον Θεό, 
πως είναι δυνατόν εγώ να τον Κερδίσω;

⚖️ Η Ζυγαριά μήπως με Αδικεί;

📖 Όχι Αδελφή Ψυχή και Αδελφέ.

Ο Θεός είναι Ασύγκριτος, κι ας λένε, ότι θέλουν οι Επιστήμονες που Τον αγνοούν, για να μην είναι Ντεμοντέ, να αρέσουν επιδιώκουν στους ανθρώπους.

Σήμερα, ημέρα Κυριακή, ο Θεός μας Περιμένει.

Μια και μισή ώρα Του Θεού Ευχαριστία, για όλες τις άλλες ώρες, που ο Θεός μας έχει Χαρίσει.

Σε όλες τις Πόλεις της Ελλάδας και στα Χωριά.
Σε κάθε Θεία Ευχαριστία, εκατομμύρια Άνθρωποι Δοξολογούμε.
Ενώνεται ο Ουρανός και Γη σε Ένωση Πνευματική, προτύπωση της Αιώνιας Ζωής, στην του Θεού, Ουράνια Βασίλεια.

Τώρα. Ώρα 00:36 ημέρα του Κυρίου Κυριακή.

Την Δοξολογία και την Εργασία προς τον Θεό, την Αναλαμβάνουν οι Ουράνιες Δυνάμεις.

Γένοιτο. Γένοιτο. Αμήν.

📚⚖️📖✍️🌾

Ιθυπόρος 2024

Σχόλια