Ευρωβουλευτή, Κώστα Μαυρίδη. Πάντα Επιτυχίες.

 Συγχαρητήρια στον Κώστα Μαυρίδη.
Ε υ ρ ω β ο υ λ ε υ τ ή.
Καλή Πορεία και στην Νέα Θητεία.
Εύγε.!!! Με Σεβασμό Πάντα στο Καθήκον, είναι Πάντοτε και Αποτελεσματικός.

Σχόλια