Η πρόοδος των Ελλήνων, ενισχύει την ανάπτυξη της Ελλάδος.

Κάποιο Όνομα.Gr εξακολουθεί, να εργάζεται με σκοπό τον Αποπροσανατολισμό των Πολιτών, προκειμένου να υπηρετήσει ποικιλία συμφερόντων.

Ο Νοών Νοήτω.

Να έχουμε τον Νου μας.
Δεν μας Αξίζει η κοροϊδία.
Όλοι οι Έλληνες αναζητούμε την Ενημέρωση, διότι έτσι εμπλουτίζουμε την γνώση και με την γνώση, είναι πιο σημαντικές οι Αποφάσεις μας.

Η πρόοδος των Ελλήνων, ενισχύει την ανάπτυξη της Ελλάδος. Εφόσον ζούμε στον Ευλογημένο της Ελλάδος Τόπο, καλούμαστε, ως Οικογένειες, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. 

Ιωάννης, Ιθυπόρος.
13 Ιουλίου 2023

Σχόλια